HOME
工法ナビとは
複数工法へのお問合せ
工法ナビへの問合せ
工法ナビメールの申込

下水道管渠更生工法

I.管渠更生工法とは(一般社団法人 日本管路更生工法品質確保協会資料より)


Ⅱ.管渠更生工法の検索


Ⅲ.管渠更生工法の分類(公益社団法人 日本下水道協会「改築工法の分類」に準拠)

 • 熱硬化タイプ
 • 熱形成タイプ
 • 熱硬化タイプ
 • 光硬化タイプ
 • 鞘管タイプ
 • 嵌合タイプ
 • 嵌合製管タイプ
 • 熱溶接製管タイプ
 • 熱硬化タイプ
 • 熱形成タイプ
 • 熱硬化タイプ
 • 光硬化タイプ
 • 備考:①「管路更生工法ガイドライン2017年度版」の「改築工法の分類」に準拠。(緑の網掛部分)
 • ② 管の形成方法は(一社)日本非開削技術協会の整理に拠る。(オレンジの網掛部分)
 • ③ 実線は「管路更生工法ガイドライン2017年度版」の適用対象。
 • ④ 点線は、「管路更生工法ガイドライン2017年度版」の適用対象外。
 • ⑤ (未)は未登録工法。